may-in-decal--may-in-muc-nuoc-mua-may-in-muc-eco-may-in-ky-thuat-so-may-in-phun-kho-lon.jpg
  • MAY IN UV - MAY IN HIFLEX
  • Máy In UV - Máy UV - Mực In UV - Mực UV
  • MUC IN DECAL - MUC IN KHO LON-MUC IN KTS
  • VẬT TƯ IN KTS, DECAL 3M , BAT 3M , PP
  • MÁY CAN MÀNG TU DONG, MAY IN DECAL, VAT LIEU IN KHO LON
  • MAY IN KTS- MAY IN KHO LON - MAY IN UV

Màng Mờ, Màng Bóng Đế Pet , Màng Bóng Plastic

Màng Mờ, Màng Bóng Đế Pet , Màng Bóng Plastic

mang-de-pet-mang-mo-de-pet-mang-bong-de-pet-mang-de-plastic.jpg

Zodiac chuyên cung cấp các loại vật tư in ấn khổ lớn như màng mờ , màng bóng, màng in decal, giấy in ......

mang-bong-de-pet-mang-mo-de-pet.jpg

Vật liệu in ấn mới như màng pet , màng đế pet , màng đế nilon, màng đế nhựa plastic ...... mới giá hợp lý chất lượng tốt

mang-mo-de-pet-mang-bong-de-pet-mang-de-nhua-nilon.jpg

Hàng luôn luôn ổn định trong kho :

mua-bat-hiflex-bat-quang-cao-bat-gia-si-mua-vat-tu-quang-cao-vat-tu-in-an-3.jpg

Facebook Comment

Go Top