may-in-decal--may-in-muc-nuoc-mua-may-in-muc-eco-may-in-ky-thuat-so-may-in-phun-kho-lon.jpg
  • MAY IN UV - MAY IN HIFLEX
  • Máy In UV - Máy UV - Mực In UV - Mực UV
  • MUC IN DECAL - MUC IN KHO LON-MUC IN KTS
  • VẬT TƯ IN KTS, DECAL 3M , BAT 3M , PP
  • MÁY CAN MÀNG TU DONG, MAY IN DECAL, VAT LIEU IN KHO LON
  • MAY IN KTS- MAY IN KHO LON - MAY IN UV

Máy Cán Màng Tự Động

Máy Cán Màng Tự Động

rap-may-ep-mang-tu-dong-giao-may-can-mang-nghiem-thu-may-can-mang--nghiem-thu-may-ep-mang-da-nang.jpg

Máy được thiết kế dùng cán màng pvc decal , cán lên pp sau khi in tự động với 2 loại vât tư màng có đế truyền thống và màng không có lớp lót giấy mới

MÁY CÁN MÀNG DECAL : xem clip tại đây

mang-in-quang-cao--mang-bong--mang-pvc-mang-in-decal-mang-in-quang-cao-giay-decal--giay-pp-vat-tu-in-kho-lon(1).jpg

vật tư in kts 

rap-may-in-kho-lon-may-in-decal--may-in-quang-cao-may-in-kho-lon-kts-in-pp.jpg

Facebook Comment

Go Top