may-in-decal--may-in-muc-nuoc-mua-may-in-muc-eco-may-in-ky-thuat-so-may-in-phun-kho-lon.jpg
retro jordans for sale, cheap jordans, cheap foamposites, cheap air jordans, Cheap jordans, cheap foamposites for sale, nfl jerseys for sale, cheap jordans for sale, lebrons new shoes, Cheap foamposites for sale,
  • MAY IN UV - MAY IN HIFLEX
  • Máy In UV - Máy UV - Mực In UV - Mực UV
  • MUC IN DECAL - MUC IN KHO LON-MUC IN KTS
  • VẬT TƯ IN KTS, DECAL 3M , BAT 3M , PP
  • MÁY CAN MÀNG TU DONG, MAY IN DECAL, VAT LIEU IN KHO LON
  • MAY IN KTS- MAY IN KHO LON - MAY IN UV

Máy Cán Màng Tự Động

Máy Cán Màng Tự Động

rap-may-ep-mang-tu-dong-giao-may-can-mang-nghiem-thu-may-can-mang--nghiem-thu-may-ep-mang-da-nang.jpg

Máy được thiết kế dùng cán màng pvc decal , cán lên pp sau khi in tự động với 2 loại vât tư màng có đế truyền thống và màng không có lớp lót giấy mới

MÁY CÁN MÀNG DECAL : xem clip tại đây

mang-in-quang-cao--mang-bong--mang-pvc-mang-in-decal-mang-in-quang-cao-giay-decal--giay-pp-vat-tu-in-kho-lon(1).jpg

vật tư in kts 

rap-may-in-kho-lon-may-in-decal--may-in-quang-cao-may-in-kho-lon-kts-in-pp.jpg

Facebook Comment

Go Top